logo_ue_color.png
sigla_guv_coroana_albastru_fundal alb.png
logo_color_slogan.png
logo_is_color.png
Comunicat de presă
ANUNŢ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI "CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SERVICE RETURN SRL PRIN DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE SI VANZARE ON-LINE A GARANTIILOR PRODUSELOR"

SERVICE RETURN SRL anunţă finalizarea proiectului intitulat "CRESTEREA COMPETITIVITATII SOCIETATII SERVICE RETURN SRL PRIN DEZVOLTAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE SI VANZARE ON-LINE A GARANTIILOR PRODUSELOR" cod SMIS 117146, proiect implementat in Baia Mare, str. Ferastraului, nr.28-30, Biroul nr. 3, jud. Maramureș pe o perioadă de 26 luni.

Proiectul are o valoare totală de 7.579.857,96 lei, valoare totală eligibilă de 6.312.341,75 lei, din care ajutor financiar nerambursabil de 4.461.892,86 lei (FEDR 3.792.608,93 lei) și s-a derulat prin Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățire competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea pe piata a societatii SERVICE RETURN S.R.L prin dezvoltarea durabilă și competitivă a activității de prestare servicii de prelucrare a datelor, administrarea paginilor web și activități conexe.

Rezultatele obținute - în urma implementării proiectului, SERVICE RETURN SRL s-a dotat cu 33 echipamente tehnologice și informatice și 109 active necorporale, licente software, a creat un nou loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate, contribuind astfel la sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, la îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază. De asemenea SERVICE RETURN SRL va mentine numarul mediu de salariati la nivelul anului de baza (7 angajați) pe o perioada de 3 ani de la realizarea plații finale în cadrul contractului de finanțare

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

Alin-Catalin Bozga – Administrator,

Telefon: 0754 772 325 e-mail: expert@service-return.com

Bd-ul București nr. 118, Loc. Baia Mare, jud. Maramures

C.I.F 30078001 J24/328/2012

Tel. 0754 772 325 expert@service-return.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei